bezinker

bezinker

Dit wordt een bezinker. Bezinkers worden gebruikt om bezinkbare delen zoals grond, zand en zetmeel te scheiden van het afvalwater.

Lees verder